Polityka prywatności

Właścicielem strony internetowej https://flotspot.com (dalej „Serwis”) oraz aplikacji internetowej i mobilnej https://app.flotspot.com (dalej „Aplikacja”) jest Power Garage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2B (dalej „Power Garage”).

Kiedy korzystasz z naszego serwisu lub aplikacji, udostępniasz nam swoje dane osobowe. W Power Garage dokładamy należytej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Niniejsza Polityka prywatności informuje, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz w jakie w związku z tym przetwarzaniem przysługują Ci prawa.

Korzystając z naszego serwisu lub instalując i uzyskując dostęp do aplikacji, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Polityki prywatności. Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane tutaj, mają znaczenie określone w regulaminie aplikacji.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Power Garage. Oznacza to, że Power Garage decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, zebranych w związku z korzystaniem z naszego serwisu lub aplikacji, czyli o tym, po co i w jaki sposób będą one wykorzystywane.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki w odniesieniu do Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

 • elektronicznie na adres e-mail: privacy@flotspot.com ,
 • listownie na adres siedziby: Power Garage Sp. z o.o., Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B, 00-847 Warszawa, z dopiskiem „IOD”.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? SKĄD JE POZYSKUJEMY?

To, jakie Twoje dane przetwarzamy, zależy od łączącej nas relacji (np. użytkownik serwisu, użytkownik aplikacji, partner) i dokonywanych przez Ciebie wyborów w naszym serwisie lub aplikacji oraz usług, z których korzystasz.

Przykładowo, możemy przetwarzać dane podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym i koncie, dane dotyczące Twojej aktywności w serwisie lub aplikacji oraz dane dotyczące Twojego urządzenia, z którego łączysz się z naszym serwisem lub aplikacją.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące celów, w jakich najczęściej przetwarzamy dane osobowe, pogrupowane adekwatnie do usług i funkcjonalności, z których możesz korzystać za pośrednictwem naszego serwisu i aplikacji.

INFORMACJE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE PODCZAS ODWIEDZIN W SERWISIE I APLIKACJI

Logi systemowe

Zakres przetwarzanych danych

Gdy korzystasz z naszego serwisu lub aplikacji używana przez Ciebie przeglądarka na Twoim urządzeniu automatycznie przesyła do naszego serwera dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia tych witryn oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa i stabilności działania.

Informacje te obejmują:

 • typ/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • Referrer URL (wcześniej odwiedzona strona internetowa),
 • nazwa hosta danego urządzenia (adres IP),
 • godzina zapytania serwerowego,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Cel przetwarzania danych

Logi systemowe wykorzystujemy jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem i aplikacją, w szczególności w celu zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa serwisu oraz naprawiania błędów.

Podstawa przetwarzania danych

Logi systemowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego zapewnieniu funkcjonalności i bezpieczeństwa serwisu i aplikacji oraz naprawianiu błędów.

Okres przetwarzania danych

Dane przetwarzamy przez okres umożliwiający realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów lub do zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Informacje z plików cookie i narzędzi analitycznych

Zakres przetwarzanych danych

Nasz serwis i aplikacja korzystają z plików cookie. Pliki cookie to krótkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez odwiedzane strony internetowe oraz aplikacje mobilne. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i prawidłowo wyświetlić stronę internetową, w tym dostosować stronę do jego indywidualnych preferencji.

Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator (Cookie ID).

Pliki cookie pozwalają zapamiętać informacje na temat Twojej wizyty i mogą służyć do pozyskania informacji, jak: sposób trafienia na stronę, adres IP, czas wizyty na konkretnych podstronach, aktywności związane ze sposobem korzystania z naszych usług, w tym jakie strony odwiedzasz w naszym serwisie lub aplikacji, kliknięcia, przewinięcia, dostępne funkcje, rodzaj i ID urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu.

Do zbierania plików cookie analitycznych, rejestrujących aktywność użytkownika w naszym serwisie i aplikacji, korzystamy z narzędzi i cookie innych firm, jak Google Analytics (Google Inc.) oraz Hotjar (Hotjar Ltd.).

W zależności od używanego przez Ciebie serwisu, aplikacji lub urządzenia, rodzaj oraz liczba przetwarzanych plików cookie może się różnić.

Cel przetwarzania danych

Pliki cookie przetwarzamy w celach:

 • dostosowania zawartości naszego serwisu i aplikacji do preferencji użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania z nich (np. poprzez rozpoznanie urządzenia użytkownika i wyświetlenie danego serwisu odpowiedniego dla urządzenia mobilnego),
 • za zgodą użytkownika, wykorzystujemy informacje z plików cookie analitycznych do celów tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz do marketingu własnych usług i produktów,

Szczegóły odnośnie korzystania z plików cookie, jak rodzaje plików cookie używanych przez nasz serwis i aplikacje, w tym tzw. third parties cookies, znajdziesz w polityce cookies zawartej w udostępnionym w naszych serwisach narzędziu do zarządzania zgodami cookies.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawa do przetwarzania plików cookie zależy od ich rodzaju, i tak w przypadku:

 • plików cookie niezbędnych – przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania naszego serwisu i aplikacji,
 • plików cookie funkcjonalnych i analitycznych – przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli wyrazisz ją w momencie odwiedzin naszego serwisu i aplikacji, poprzez wybranie odpowiednich opcji (zaakceptowanie, dostosowanie wyboru lub odrzucenie) w narzędziu do zarządzania zgodami cookies, dostępnym w naszym serwisie i aplikacji. Zgodę możesz zawsze wycofać poprzez zmianę ustawień w tym narzędziu lub ustawieniach Twojej przeglądarki.

Okres przetwarzania danych

W przypadku plików cookie, czas przetwarzania, zależy od ich rodzaju. Pliki cookie sesyjne usuwane są natychmiast po zamknięciu przeglądarki, inne pliki cookie mają określony termin ważności. Dodatkowo w dowolnym momencie możesz samodzielnie wyłączyć lub usunąć pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły znajdziesz w narzędziu do zarządzania zgodami cookies, udostępnionym w naszym serwisie i aplikacji.

KORZYSTANIE Z FORMULARZY KONTAKTOWYCH, KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

Zakres przetwarzanych danych

Jeśli do kontaktu z nami skorzystasz z formularzy kontaktowych dostępnych w naszym serwisie, aby skierować do Ciebie odpowiedź, będziemy przetwarzać uzupełnione przez Ciebie dane, jak: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Możliwe jest także skontaktowanie się z nami drogą telefoniczną, mailową lub listownie na numery, adresy-email i adresy korespondencyjne wskazane w naszym serwisie. Będziemy wówczas przetwarzać dane, które nam udostępnisz, niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny.

Cel przetwarzania danych

Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać w celu obsługi zgłoszonej przez Ciebie sprawy, w tym nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie lub rozwiązania sprawy, której dotyczy kontakt lub korespondencja, w tym związanej z naszymi usługami lub z Twoimi danymi osobowymi.

Podstawa przetwarzania danych

Dane przetwarzamy na podstawie:

 • naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na obsłudze kierowanych do nas zapytań lub skarg
 • realizacji obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), nałożonego na nas przez przepis prawa (np. gdy sprawa, z którą się do nas zwracasz, stanowi żądanie praw przysługujących na gruncie RODO)

Okres przetwarzania danych

Dane przetwarzamy przez okres umożliwiający realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów lub do zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

REALIZACJA UMOWY I KORZYSTANIE Z APLIKACJI

 • Zawarcie i wykonanie umowy (utworzenie konta użytkownika w aplikacji)

Zakres przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych zależy od etapu realizacji umowy:

 1. Zawarcie umowy i rejestracja konta użytkownika typu:
 • Company – e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres firmy,
 • Promotor – e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu,
 1. Realizacja umowy i korzystanie z konta użytkownika typu:
 • Company – login i dane zawarte w profilu użytkownika oraz dane związane z aktywnością użytkownika w aplikacji (np. częstotliwość korzystania z niektórych funkcji), dane niezbędne do wystawienia faktury lub informacje o statusach płatności za subskrypcje, przekazywane nam przez dostawcę usług płatniczych (nie przetwarzamy wrażliwych danych dotyczących kart płatniczych),
 • Promotor – login i dane zawarte w profilu użytkownika oraz dane związane z aktywnością użytkownika w aplikacji (np. częstotliwość korzystania z niektórych funkcji), numer rachunku bankowego wskazany w umowie

Cel przetwarzania danych

Dane przetwarzane są w celach:

 • zawarcia, wykonania i rozliczenia umów (umowami są regulaminy, które akceptujesz przed zainstalowaniem aplikacji), w tym w celu rejestracji konta i umożliwienia Ci dostępu i korzystania z aplikacji oraz świadczenia usług w ramach aplikacji,
 • uwierzytelnienia w aplikacji, umożliwiające korzystanie z określonych funkcji oraz monitorowania aktywności aplikacji w celu jej ulepszania i udzielania wsparcia technicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa usług, zapobiegania oszustwom i usuwanie błędów;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Podstawa przetwarzania danych

Dane przetwarzamy na podstawie:

 • realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa w aplikacji i jej prawidłowego funkcjonowania oraz prowadzeniu statystyk na potrzeby wsparcia technicznego i rozwoju aplikacji
 • obowiązujących przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych.

Okres przetwarzania danych

Dane przetwarzamy przez okres korzystania z aplikacji, do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą a Power Garage , oraz dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres wskazany w określonych przepisach podatkowych i rachunkowych.

 • Odpowiadanie na pytania, wnioski i reklamacje

Zakres przetwarzanych danych

Imię, nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące korzystania z aplikacji związane z zapytaniem, informacje zawarte w treści zapytania

Cel przetwarzania danych

Odpowiadanie na pytania, wnioski i reklamacje

Podstawa przetwarzania danych

Dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),którym jest komunikacja z klientem i obsługa jego zapytań.

Okres przetwarzania danych

Dane przetwarzamy przez okres korzystania z aplikacji, do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą a Power Garage.

INTERAKCJE POPRZEZ NASZE PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Zakres przetwarzanych danych

Jeżeli obserwujesz nasze profile w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram LinkedIn, YouTube), przetwarzamy Twoją nazwę użytkownika, imię i nazwisko (jeśli te dane są widoczne w Twoim profilu), informację od kiedy nas obserwujesz, Twoje komentarze i reakcje na naszą treść oraz inne dane, jakie platforma przetwarza na potrzeby tworzenia statystyk. Dane otrzymujemy od Ciebie, gdy zaczynasz obserwować nasze profile w mediach społecznościowych lub w inny sposób wchodzisz z nami w interakcję. Przekazujemy Twoje dane mediom społecznościowym, na których prowadzimy nasze profile, tj. Google Ireland Ltd., LinkedIn Corp, X Corp.). Zwróć uwagę, że media społecznościowe samodzielnie gromadzą dane osobowe (w związku z tworzonymi w nich profilami użytkowników), dlatego powinieneś zapoznać się z politykami prywatności tych platform.

Cel przetwarzania danych

Dane te przetwarzamy w celu

 • interakcji z Tobą w ramach prowadzonych przez nas profilów w mediach społecznościowych, w tym udzielania odpowiedzi na Twoje prywatne wiadomości i prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod postami,
 • w celu promowania naszych działań za pomocą postów, które umieszczamy w mediach społecznościowych.

Podstawa przetwarzania danych

Dane przetwarzamy na podstawie:

 • naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na udzielaniu odpowiedzi na zapytania i komentarze, informowanie o naszych działaniach, analizie statystyk związanych z naszymi kanałami w mediach społecznościowych.

Okres przetwarzania danych

Dane przetwarzamy tak długo, jak obserwujesz nasze profile lub wchodzisz z nami w interakcję. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub usunąć swoje konto w mediach społecznościowych.

USTALANIE, DOCHODZENIE ROSZCZEŃ LUB OBRONA PRZED NIMI

Zakres przetwarzanych danych

Dane zawarte w formularzach elektronicznych, logi systemowe, dane identyfikacyjne użytkownika, dane dotyczące urządzenia i korzystania z serwisu i aplikacji oraz i inne niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia.

Cel przetwarzania danych

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, w tym roszczeniami z tytułu szkody wyrządzonej przez bezprawne korzystanie z aplikacji.

Podstawa przetwarzania danych

Dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Okres przetwarzania danych

Do czasu przedawnienia roszczeń określonego przepisami prawa.

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez Power Garage, np. do zawarcia z nami umowy i zarejestrowania konta w aplikacji lub rozpatrzenia Twojej sprawy. Niepodanie danych może więc skutkować w niektórych przypadkach brakiem możliwości świadczenia przez nas usług i brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu lub aplikacji Nasze formularze, przy pomocy których gromadzimy dane wskazują na dane, których podanie jest niezbędne.

CZY KORZYSTAMY Z PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z serwisu mogą być udostępnione:

 1. Naszym upoważnionym pracownikom oraz osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych.
 2. Naszym dostawcom i usługodawcom świadczącym:
 • usługi hostingu i utrzymania naszego serwisu, usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT,
 • usługi statystyczne i analityczne (np. Google Analitycs, Hotjar) lub usługi marketingu on-line,
 • usługi działań marketingowych,
 • usługi call center,
 • usługi doradztwa prawnego,
 • usługi płatnicze.
 1. Uprawnionym organom państwowym, np. policji, prokuraturze, sądom i organom nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w celu spełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

CZY KORZYSTAMY Z ODNOŚNIKÓW DO INNYCH STRON I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

Nasz serwis zawiera łącza do stron internetowych stron trzecich oraz tzw. wtyczek Facebook, LinkedIn, Instagram i Twitter, które umożliwiają bezpośrednie przekierowanie do naszych profili w tych serwisach . Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy tych stron internetowych i nie odpowiadamy za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny internetowej strony trzeciej. 

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)?

Niektórzy z naszych dostawców, mogą mieć siedzibę poza EOG i w związku z tym Twoje dane mogą być przetwarzane poza tym obszarem. W takich przypadkach dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_pl).

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO
 • Prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO - masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. w przypadku marketingu naszych produktów i usług).
 • Prawo do cofnięcia zgody - masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, jej cofnięcie działa jedynie na przyszłość i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Żądania realizacji praw należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy@flotspot.com .

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznasz, że administrator przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z wymogami prawa. Organ nadzorczy jest właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania lub pobytu. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

JAK ZABEZPIECZAMY DANE?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym, poprzez organizacyjne i techniczne środki ochrony, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, w tym m.in. szyfrowanie transmisji danych podczas rejestracji i logowania do aplikacji.

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą dokonywane poprzez opublikowanie jej nowej wersji w naszym serwisie i aplikacji, a w przypadku istotnych zmian również poprzez wysłanie odrębnych powiadomień na wskazany przez Ciebie adres mailowy.

Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 19.07.2023 r.